Tilstede på stiftelsesmøtet. Bak fra venstre: Kjell Rune Hellesund, Haugaland Vekst, Sverre Meling, Haugesund Rederiforening/Maritimt forum, Anne Britt Gjøsæter, Imenco, Tormod Karlsen, Haugaland Vekst, Ingolf Vold, Gassco, Arne Fylkesnes, Knutsen OAS Shipping. Forann fra venstre: Lisbeth Bakkevig, Haugesund kommune, Inger Lise Bratteteig, Haugesund kommune, Bernt Jæger, Haugesundregionens næringsforening, Pål Meyer, DeepOcean.

Ett skritt nærmere internasjonal skole i Haugesund

Vi i Haugaland Vekst er svært stolte av å kunne fortelle at stiftelsen Haugesund International School er opprettet denne uken. Det betyr at vi er ett skritt nærmere å få vår egen internasjonale grunnskole i regionen. Stiftelsen er en forutsetning for å kunne søke Utdanningsdirektoratet om endelig godkjenning. Ved å kunne tilby et internasjonalt undervisningsopplegg […]

kommunereform1

Forprosjektrapport om kommunestruktur

Haugaland Vekst regionråd har gjennom et forprosjekt om kommunestruktur for 9 av Haugaland Vekst-kommunene, med ordførerne som prosjektstyrings-gruppe, laget en forprosjektrapport som nå er sendt ut til kommunene for videre politisk behandling. Les mer her: Sluttrapport forprosjekt kommunestruktur

Kalender
13. mars
Haugaland Vekst Regionråd

Her er noe av det vi gjør

Haugaland Vekst arbeider innenfor to hovedområder: lokalt næringsarbeid og regionalt utviklingsarbeid. Fem av eierkommunene, (Haugesund, Utsira, Tysvær, Sveio og Bokn), har avtaler om leveranser på begge områdene. De siste fem eierkommunene, (Karmøy, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal),  har kun avtale om leveranse av regionalt utviklingsarbeid. De har egne ansatte/organisasjoner som ivaretar det lokale næringsarbeidet i sin kommune.

 

Lokalt næringsarbeid

Dette er direkte arbeid for de kommunene som har avtale om leveranse av lokalt næringsarbeid. For disse er Haugaland Vekst kommunens næringsavdeling/-sjef. For at det skal være enkelt for kommunene å forholde seg til Haugaland Vekst er det etablert primærkontakter for hver kommune. Hva Haugaland Vekst skal prioritere å arbeide med i den enkelte kommune, bestemmes i samråd med kommunene. Typiske oppgaver er etablererveiledning, salg av næringstomter, hjelpe bedrifter å finne fram til rett instans i kommunen, forvaltning av kommunale næringsfond, bistår kommunen i relevant planarbeid, arrangerer møteplasser, får på plass etablererkurs, lokale utviklingsprosjekt, med mer.

 

Regionalt utviklingsarbeid

Dette er utviklingsarbeid som har betydning for videre utvikling og vekst i regionen. Eksempler er saker og prosesser som angår infrastruktur som flyplassutvikling, E134 og E39 og Rogfast, offentlige institusjoner som er viktige for regionen, som nytt fengsel, HSH og opprettholdelse av politidistriktet. Videre er det regionale omdømmearbeidet og rekruttering av arbeidskraft, felles framstøt for markedsføring av større næringsområder samt sikre politisk forståelse for gass til Kårstø i fremtiden, viktige saksområder hvor Haugaland Vekst har involvert seg. HSA, Haugaland skole og arbeidsliv, driftes også av Haugaland Vekst.

 

Om Haugaland Vekst

Regionens mulighetsutvikler.
Vi arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen.
Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

DSC_2766-TKkompr50%
K.Tormod Karlsen
Administrerende direktør - leder organisasjonen og har spesielt ansvar for regionalt utviklingsarbeid
DSC_2715-IKH
Inger Kallevik Håvik
Nestleder og har spesielt ansvar for lokalt næringsarbeid i kommunene og energi. Er primærkontakt for Haugesund.
caroline_stort
Caroline M.W Stensland
Mulighetsutvikler: Regionalt utviklingsarbeid og ansvar for kommunikasjon
Ronny Sture Carlsson, Seniorrådgiver Haugaland Vekst
Ronny S. Carlsson
Rådgiver: Regionalt utviklingsarbeid
DSC_2724-JK
Jannicke Kvarven
Mulighetsutvikler: Regionalt omdømmearbeid og rekruttering
DSC_2777-Edit
Ronny Sætre
Mulighetsutvikler: Haugaland skole og arbeidsliv
DSC_2790-Edit-Edit-2
Anette Sæther
Mulighetsutvikler: Primærkontakt for Tysvær og Utsira. Reiseliv og stedsutvikling.
DSC_2795-Edit
Vidar Vorraa
Mulighetsutvikler: Primærkontakt for Sveio og Bokn. Kultur og næring.
DSC_2821-Edit
Kjell Rune Hellesund
Økonomi/administrasjonssjef
DSC_2806-Edit
Rita Leinan
Kontorkonsulent